LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v praxi se zaměřením na aktuální změny

Kurz je určen pro podnikové ekology, manažery a auditory EMS a všechny, kteří potřebují znát povinnosti vyplývající z české legislativy v technické ochraně životního prostředí.

Náš intenzivní kurz je vhodný pro zaměstnance podniků ze všech oborů (zejména stavebnictví, strojírenství, potravinářství, zemědělství atd.), kteří potřebují k výkonu své práce znalost legislativy ochrany životního prostředí a její praktické naplňování.

Kurz je členěn dle oborů na jednotlivé přednášky (odpady, vody, ovzduší, nakládání s chemickými látkami a další související předpisy). Každá přednáška bude obsahovat výklad základních povinností vyplývajících z dané legislativy, ukázky vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí a samozřejmostí je i prostor pro diskusi účastníků kurzu, kde budou zodpovězeny dotazy účastníků zaslané předem nebo položené během přednášek. Kurz je veden interaktivní formou. Přednášet budou zkušení pracovníci a specialisté v daných oborech.

Mediálním partnerem akce je portál www.tretiruka.cz.

Kurz
9 438 Kč s DPH
Není naplánován žádný termín.

Specifikace

Obsah
Orientační členění:
1. den (úterý)

09,00 Příjezd, prezence

09,30 Zahájení kurzu, představení, organizační záležitosti

10,00 Ovzduší (povinnosti z legislativy, souvislosti s dalšími právními předpisy, kategorizace zdrojů, povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, souhrnná provozní evidence, emise těkavých látek, poplatky a hlášení)

15,00 Chemické látky a směsi z pohledu uživatele (povinnosti z legislativy, souvislosti s dalšími právními předpisy, nakládání s nebezpečnými CHLS, bezpečnostní listy, písemná pravidla a odborná způsobilost, označení obalů pro vlastní potřebu, sklady CHLS, prevence závažných havárií)

18,00 Ukončení, ubytování

19,00 Večerní posezení s dary chlívku

2. den (středa)

09,30 Odpady (povinnosti z legislativy, novely zákona o odpadech a prováděcích vyhlášek, povinnosti původců, odpadový hospodář, evidence a hlášení o odpadech, nakládání s odpadem, předávání odpadů ad.

14,00 Úvod do legislativy ŽP (ochrana ŽP obecně, ochrana přírody, EIA, IRZ, EIA, ISPOP ad.)

17,30 Ukončení

3. den (čtvrtek)

09,00 Ochrana vod (povinnosti z legislativy, vodní díla, povolení k nakládání s vodami, nakládání se závadnými látkami, havarijní plány, provozní řády, hlášení a poplatky, povodňové plány, vypouštění odpadních vod)

15,00 Vyhodnocení kurzu, předání osvědčení o absolvování

15,30 Ukončení kurzu

V navrženém časovém harmonogramu přednášek je vždy počítáno s přestávkou na oběd (cca 12,00 -13,00) a s krátkými přestávkami na oddech v místě. Členění přednášek je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo změny.

Organizační informace

Před začátkem kurzu nám v případě zájmu zašlete dotazy, které budou předány jednotlivým přednášejícím, aby se v případě specifických dotazů mohli připravit.

Počet míst na kurzu je omezen, proto neváhejte s přihlášením. Po naplnění kurzu, bude v případě zájmu vypsán další termín.

Účastníci kurzu na jeho závěr obdrží potvrzení o účasti s konkrétním počtem hodin přednášek.

Cena kurzu zahrnuje účast na kurzu, manuály, materiály v elektronické verzi (vzory evidencí, hlášení, metodické pokyny, vzorové dokumenty a šablony, prezentace k jednotlivým přednáškám), obědy, občerstvení během přednášek a dále večerní posezení s grilováním. Tato cena nezahrnuje ubytování a další stravování účastníků (to si hradí každý sám na základě objednávky).

Cena: 7 800 Kč + DPH (celková cena s DPH: 9 438 Kč)

Kurz je v salónku Penzionu Za Vodou, Poděbradova 2014, Dvůr Králové nad Labem(www.penzionzavodou.cz). Situační plánek, popř. popis cesty Vám zašleme po Vašem přihlášení na kurz. Případně si ho lze stáhnout přímo na www stránkách penzionu. Pro účastníky intenzivního kurzu není zajištěno ubytování. Ubytování si musí každý účastník zajistit sám, např. přímo v Penzionu Za Vodou (tel: 499 620 904, recepce@penzionzavodou.cz), nebo v jiném ubytovacím zařízení ve Dvoře Králové nad Labem. V případě zájmu Vám po zaslání závazné přihlášky zašleme kontakty na jiné ubytování v blízkosti místa konání kurzu.

Na kurz je možné se přihlásit pomocí elektronického formuláře uvedeného níže. Před objednávkou je nutné se nejdříve zaregistrovat / přihlásit do systému (na horní liště vpravo).

Po přihlášení na kurz vám bude automaticky v elektronické podobě vystavena faktura. Fakturu následně najdete ve svém účtu na našich webových stránkách. Platbu provádějte tak, aby bylo kursovné nejpozději 4 dny před konáním kurzu na našem účtu.

Garant kurzu:

Jan Rutrle, tel: 608 879 563, e-mail: rutrle@ekobest.cz

Na Vaši účast se za organizátory intenzivního kurzu těší Lenka Čtvrtníková, Ondřej Lazárek, Jan Rutrle a Zdeňka Hybšová.

Termíny

Nejprve se prosím přihlašte nebo zaregistrujte, děkujeme.

Reference

Skanska
České dráhy
Strabag
Prima Strakonice
MetroStav

Nenašli jste konkrétní typ školení, službu nebo řešení určitého problému? Neváhejte nás kontaktovat pomocí poptávkového formuláře a připravíme Vám nabídku dle Vašich požadavků… „VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE NÁS POSUNUJE DOPŘEDU“

Kontakt

EQ Servis s.r.o.
společnost s ručením omezeným

Na Kopečku 500/3,
669 02 Znojmo

27666140
DIČ
CZ27666140
Číslo účtu:
2000347230/2010 (Fio banka)


ISO 9001 ISO 14001
LEGISLATIVA OHSAS 18001
KOORDINÁTOR BOZP EIA ŠKOLENÍ
PODNIKOVÁ EKOLOGIE QMS
AUDITY EMS BOZP
Mgr. Zdeňka Achrerová Hybšová
jednatelka, odborný poradce
00420 / 777 169 166
hybsova@eqservis.cz
Ing. Ondřej Lazárek
odborný poradce
00420 / 774 423 766
lazarek@eqservis.cz
Ing. Ivar Achrer
auditor a koordinátor BOZP
00420 / 776 046 469
achrer@eqservis.cz
Alena Šálková
asistentka