Aktuality

NOVÉ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU Č. 250/2021 SB.,

NOVÉ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU Č. 250/2021 SB.,


Podle přechodných ustanovení výše uvedeného zákona jsou osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považována za osvědčení podle tohoto zákona a zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána.
Platnost oprávnění vydaných Institutem technické inspekce Praha organizacím a podnikajícím fyzickým osobám přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí nejpozději uplynutím 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; oprávnění vydaná Technickou inspekcí České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána, nejvýše však po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Technická inspekce České republiky podle opatření Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. listopadu 2009 č. j. 2009/83749 o provedení změny a vydání úplného znění zřizovací listiny státní příspěvkové organizace "Institut technické inspekce Praha" organizace státního odborného dozoru IČO 00638919 se považuje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za pověřenou organizaci podle § 5 a 6.
kurz LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v praxi se zaměřením na aktuální změny

kurz LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v praxi se zaměřením na aktuální změny


Intenzivní kurz je vhodný pro zaměstnance podniků nejrůznějších oborů, kteří potřebují k výkonu své práce znalost legislativy ochrany životního prostředí a její praktické naplňování. Kurz je členěn dle jednotlivých oborů na jednotlivé oblasti (odpady, vody, ovzduší, nakládání s chemickými látkami a další povinnosti). Každá přednáška bude obsahovat výklad nejdůležitějších povinností vyplývajících z legislativy a jejich konkrétní naplňování v podnikové praxi. Poskytnut bude samozřejmě i prostor pro diskusi a položení dotazů. Kurz je veden interaktivní formou. Přednášet budou zkušení pracovníci a specialisté v daných oborech. Podrobnosti a přihlášení viz níže.
NOVÝ ZÁKON O ODPADECH 541/2020 Sb.

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH 541/2020 Sb.


NOVÁ ODPADÁŘSKÁ LEGISLATIVA je "konečně" na světě. Novému zákonu o odpadech bylo přiděleno číslo 541/2020 Sb. Samostatný zákon o výrobcích s ukončenou životností (zpětný odběr a využití) dostal číslo 542. Mění se také zákon o obalech. Nové předpisy nabývají účinnosti už 1.1.2021. Staré prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech byly zrušeny a nové vyhlášky ještě stále nebyly schváleny.Příliš času na přípravu (jak je u nás nepěkným zvykem) nezbývá.
Pokud potřebujete získat informace o změněných povinnostech z pohledu původců odpadů, tak vás zveme na naše online semináře k této problematice. Podrobnosti a termíny najdete níže.
PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA K NOVÉMU ZÁKONU O ODPADECH Č. 273/2021 Sb.

PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA K NOVÉMU ZÁKONU O ODPADECH Č. 273/2021 Sb.


7.8.2021 nabyla účinnosti Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, která nahrazuje většinu prováděcích vyhlášek starého zákona o odpadech. Tato velice rozsáhlá vyhláška specifikuje řadu podrobností při nakládání s odpady podle nového zákona 541/2020 Sb. o odpadech. Pro plnění řady povinností zavádí také přechodná ustanovení. Pokud se nestíháte orientovat v novém předpise, nabízíme vám účast na semináři zaměřeném na danou problematiku, kde se mimo jiné dozvíte, jaké jsou nové požadavky na evidenci odpadů, jejich shromažďování, označování ad.

Úvod

Vítáme Vás na webových stránkách společnosti EQ Servis s.r.o..

Naše společnost a její zaměstnanci se již více jak 20 let věnují podnikové ekologii a více jak 10 let i bezpečnosti práce a požární ochraně. V těchto oblastech Vám nabízíme naše služby.

Profesionální přístup k řešení zadaných úkolů s využitím moderních technologií a přístupů pro vás zajišťuje komfortní službu a výsledky.

Šetřete vlastní zdroje a zajistěte si služby na profesionální úrovni s námi.

O Vaši ekologii, bezpečnost práce i požární ochranu se postaráme a zajistíme plnění právních předpisů i ISO norem v těchto oblastech.

Služby


Kurzy a semináře

Nenalezeny žádné záznamy.

Reference

Skanska
České dráhy
Strabag
Prima Strakonice
MetroStav

Nenašli jste konkrétní typ školení, službu nebo řešení určitého problému? Neváhejte nás kontaktovat pomocí poptávkového formuláře a připravíme Vám nabídku dle Vašich požadavků… „VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE NÁS POSUNUJE DOPŘEDU“

Kontakt

EQ Servis s.r.o.
společnost s ručením omezeným

Na Kopečku 500/3,
669 02 Znojmo

27666140
DIČ
CZ27666140
Číslo účtu:
2000347230/2010 (Fio banka)


ISO 9001 ISO 14001
LEGISLATIVA OHSAS 18001
KOORDINÁTOR BOZP EIA ŠKOLENÍ
PODNIKOVÁ EKOLOGIE QMS
AUDITY EMS BOZP
Mgr. Zdeňka Achrerová Hybšová
jednatelka, odborný poradce
00420 / 777 169 166
hybsova@eqservis.cz
Ing. Ondřej Lazárek
odborný poradce
00420 / 774 423 766
lazarek@eqservis.cz
Ing. Ivar Achrer
auditor a koordinátor BOZP
00420 / 776 046 469
achrer@eqservis.cz
Alena Šálková
asistentka