Aktuality

PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA K NOVÉMU ZÁKONU O ODPADECH Č. 273/2021 Sb.

PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA K NOVÉMU ZÁKONU O ODPADECH Č. 273/2021 Sb.


7.8.2021 nabyla účinnosti Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, která nahrazuje většinu prováděcích vyhlášek starého zákona o odpadech. Tato velice rozsáhlá vyhláška specifikuje řadu podrobností při nakládání s odpady podle nového zákona 541/2020 Sb. o odpadech. Pro plnění řady povinností zavádí také přechodná ustanovení. Pokud se nestíháte orientovat v novém předpise, nabízíme vám účast na semináři zaměřeném na danou problematiku, kde se mimo jiné dozvíte, jaké jsou nové požadavky na evidenci odpadů, jejich shromažďování, označování ad.
NOVÝ ZÁKON O ODPADECH 541/2020 Sb.

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH 541/2020 Sb.


NOVÁ ODPADÁŘSKÁ LEGISLATIVA je "konečně" na světě. Novému zákonu o odpadech bylo přiděleno číslo 541/2020 Sb. Samostatný zákon o výrobcích s ukončenou životností (zpětný odběr a využití) dostal číslo 542. Mění se také zákon o obalech. Nové předpisy nabývají účinnosti už 1.1.2021. Staré prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech byly zrušeny a nové vyhlášky ještě stále nebyly schváleny.Příliš času na přípravu (jak je u nás nepěkným zvykem) nezbývá.
Pokud potřebujete získat informace o změněných povinnostech z pohledu původců odpadů, tak vás zveme na naše online semináře k této problematice. Podrobnosti a termíny najdete níže.
Nové znění normy ISO 19011 pro provádění interních auditů

Nové znění normy ISO 19011 pro provádění interních auditů


Vyšla nová norma ISO 19011 sloužící jako návod pro provádění interních auditů systémů řízení zavedených podle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. České znění této normy pod označením ČSN je očekáváno na začátku roku 2019. Pokud se chcete seznámit se změnami, které nová normy přináší, přihlaste se na náš kurz MANAŽER A AUDITOR SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ DLE ISO 9001, ISO 14001 A ISO 45001, který proběhne začátkem listopadu 2018 ve Znojmě.

ŠKOLENÍ K NOVÉMU ZÁKONU O ODPADECH NEBO K JINÉ OBLASTI ŽP ONLINE


Pokud potřebujete zajistit školení k novému zákonu o odpadech nebo k jiné oblasti životního prostředí, můžeme ho pro vás připravit na míru a provést online nebo prezenčně. Kontaktujte nás: lazarek@eqservis.cz, tel. 774 423 766
ČSN ISO 45001 nahrazuje ČSN OHSAS 18001

ČSN ISO 45001 nahrazuje ČSN OHSAS 18001


1. října 2018 vyšlo české znění nové normy pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato norma pod označením ČSN ISO 45001 nahrazuje normu ČSN OHSAS 18001. Norma má novou strukturu podle přílohy Annex SL a je v souladu s normami ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. To umožní jednodušší a lepší integraci těchto systémů řízení. Pro udržení certifikace bude nutné v následujících letech přejít na novou verzi normy ČSN ISO 45001. S přechodem na novou normu a přípravou certifikace podle ČSN ISO 45001 vám rádi pomůžeme. Pokud vás zajímá, co je v normě nového, přihlaste se na náš kurz MANAŽER A AUDITOR SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ DLE ISO 9001, ISO 14001 A ISO 45001, který proběhne začátkem listopadu 2019 ve Znojmě.

Úvod

Vítáme Vás na webových stránkách společnosti EQ Servis s.r.o..

Naše společnost a její zaměstnanci se již více jak 20 let věnují podnikové ekologii a více jak 10 let i bezpečnosti práce a požární ochraně. V těchto oblastech Vám nabízíme naše služby.

Profesionální přístup k řešení zadaných úkolů s využitím moderních technologií a přístupů pro vás zajišťuje komfortní službu a výsledky.

Šetřete vlastní zdroje a zajistěte si služby na profesionální úrovni s námi.

O Vaši ekologii, bezpečnost práce i požární ochranu se postaráme a zajistíme plnění právních předpisů i ISO norem v těchto oblastech.

Služby


Kurzy a semináře

Nenalezeny žádné záznamy.

Reference

Skanska
České dráhy
Strabag
Prima Strakonice
MetroStav

Nenašli jste konkrétní typ školení, službu nebo řešení určitého problému? Neváhejte nás kontaktovat pomocí poptávkového formuláře a připravíme Vám nabídku dle Vašich požadavků… „VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE NÁS POSUNUJE DOPŘEDU“

Kontakt

EQ Servis s.r.o.
společnost s ručením omezeným

Na Kopečku 500/3,
669 02 Znojmo

27666140
DIČ
CZ27666140
Číslo účtu:
2000347230/2010 (Fio banka)


ISO 9001 ISO 14001
LEGISLATIVA OHSAS 18001
KOORDINÁTOR BOZP EIA ŠKOLENÍ
PODNIKOVÁ EKOLOGIE QMS
AUDITY EMS BOZP
Mgr. Zdeňka Achrerová Hybšová
jednatelka, odborný poradce
00420 / 777 169 166
hybsova@eqservis.cz
Ing. Ondřej Lazárek
odborný poradce
00420 / 774 423 766
lazarek@eqservis.cz
Ing. Ivar Achrer
auditor a koordinátor BOZP
00420 / 776 046 469
achrer@eqservis.cz
Alena Šálková
asistentka