Aktuality

ŠKOLENÍ K NOVÉMU ZÁKONU O ODPADECH NEBO K JINÉ OBLASTI ŽP ONLINE


Pokud potřebujete zajistit školení k novému zákonu o odpadech nebo k jiné oblasti životního prostředí, můžeme ho pro vás připravit na míru a provést online. Kontaktujte nás: lazarek@eqservis.cz, tel. 774 423 766
NOVÝ ZÁKON O ODPADECH 541/2020 Sb.

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH 541/2020 Sb.


NOVÁ ODPADÁŘSKÁ LEGISLATIVA je "konečně" na světě. Novému zákonu o odpadech bylo přiděleno číslo 541/2020 Sb. Samostatný zákon o výrobcích s ukončenou životností (zpětný odběr a využití) dostal číslo 542. Mění se také zákon o obalech. Nové předpisy nabývají účinnosti už 1.1.2021. Staré prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech byly zrušeny a nové vyhlášky ještě stále nebyly schváleny.Příliš času na přípravu (jak je u nás nepěkným zvykem) nezbývá.
Pokud potřebujete získat informace o změněných povinnostech z pohledu původců odpadů, tak vás zveme na naše online semináře k této problematice. Podrobnosti a termíny najdete níže.
kurzy Manažer a Auditor systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 podle nových norem

kurzy Manažer a Auditor systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 podle nových norem


Tento intenzivní kurz je vhodný pro zaměstnance podniků různých průmyslových odvětví, na kurzu budou prezentovány různé druhy povinných záznamů a dokumentů systému, včetně odkazů na možnou integraci s dalšími systémy řízení. Jednotlivé přednášky jsou řazeny v logickém uspořádání, tak jak činnosti v oblasti systémů řízení v podnicích obvykle probíhají. Součástí kurzu jsou i praktická cvičení, kdy účastníci budou vtaženi do procesu tvorby či zlepšování ISŘ a do procesu plánování a přípravy auditu systému řízení, hodnocení zjištění z auditů a hodnocení neshod.
kurz LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v praxi se zaměřením na aktuální změny 24.-26.11.2020

kurz LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v praxi se zaměřením na aktuální změny 24.-26.11.2020


Intenzivní kurz je vhodný pro zaměstnance podniků nejrůznějších oborů, kteří potřebují k výkonu své práce znalost legislativy ochrany životního prostředí a její praktické naplňování. Kurz je členěn dle jednotlivých oborů na jednotlivé oblasti (odpady, vody, ovzduší, nakládání s chemickými látkami a další povinnosti). Každá přednáška bude obsahovat výklad nejdůležitějších povinností vyplývajících z legislativy a jejich konkrétní naplňování v podnikové praxi. Poskytnut bude samozřejmě i prostor pro diskusi a položení dotazů. Kurz je veden interaktivní formou. Přednášet budou zkušení pracovníci a specialisté v daných oborech. Podrobnosti a přihlášení viz níže.
ČSN ISO 45001 nahrazuje ČSN OHSAS 18001

ČSN ISO 45001 nahrazuje ČSN OHSAS 18001


1. října 2018 vyšlo české znění nové normy pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato norma pod označením ČSN ISO 45001 nahrazuje normu ČSN OHSAS 18001. Norma má novou strukturu podle přílohy Annex SL a je v souladu s normami ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. To umožní jednodušší a lepší integraci těchto systémů řízení. Pro udržení certifikace bude nutné v následujících letech přejít na novou verzi normy ČSN ISO 45001. S přechodem na novou normu a přípravou certifikace podle ČSN ISO 45001 vám rádi pomůžeme. Pokud vás zajímá, co je v normě nového, přihlaste se na náš kurz MANAŽER A AUDITOR SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ DLE ISO 9001, ISO 14001 A ISO 45001, který proběhne začátkem listopadu 2019 ve Znojmě.
Nové znění normy ISO 19011 pro provádění interních auditů

Nové znění normy ISO 19011 pro provádění interních auditů


Vyšla nová norma ISO 19011 sloužící jako návod pro provádění interních auditů systémů řízení zavedených podle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. České znění této normy pod označením ČSN je očekáváno na začátku roku 2019. Pokud se chcete seznámit se změnami, které nová normy přináší, přihlaste se na náš kurz MANAŽER A AUDITOR SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ DLE ISO 9001, ISO 14001 A ISO 45001, který proběhne začátkem listopadu 2018 ve Znojmě.
NOVÉ NORMY ISO 14001:2015 a ISO 9001:2015 JSOU NA SVĚTĚ

NOVÉ NORMY ISO 14001:2015 a ISO 9001:2015 JSOU NA SVĚTĚ


Dne 15.9.2015 vyšly nové normy ISO 14001:2015 a ISO 9001:2015. Pokud potřebujete poradit s uplatněním požadavků těchto norem ve vaší organizaci neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s přechodem ze starých na nové normy.
ENERGETICKÝ AUDIT a ISO 50001

ENERGETICKÝ AUDIT a ISO 50001


Velké podniky jsou povinné na základě novely zákona 406/2000 Sb. (s účinností od 1.7.2015) nechat zpracovat energetický audit. Této povinnosti se mohou zprostit pouze ti, kteří mají certifikován systém energetického managementu podle normy ISO 50001. Velký podnik je každý podnik, který má 250 a více zaměstnanců nebo obrat od 50 mil. EUR za rok. Při určení velikosti podniku se započítávají i tzv. propojené podniky (mateřské, dceřiné apod.). Pokud byste měli zájem o zavedení ISO 50001, tak vám nabízíme naše služby.

Úvod

Vítáme Vás na webových stránkách společnosti EQ Servis s.r.o..

Naše společnost a její zaměstnanci se již více jak 20 let věnují podnikové ekologii a více jak 10 let i bezpečnosti práce a požární ochraně. V těchto oblastech Vám nabízíme naše služby.

Profesionální přístup k řešení zadaných úkolů s využitím moderních technologií a přístupů pro vás zajišťuje komfortní službu a výsledky.

Šetřete vlastní zdroje a zajistěte si služby na profesionální úrovni s námi.

O Vaši ekologii, bezpečnost práce i požární ochranu se postaráme a zajistíme plnění právních předpisů i ISO norem v těchto oblastech.

Služby


Kurzy a semináře

Nenalezeny žádné záznamy.

Reference

Skanska
České dráhy
Strabag
Prima Strakonice
MetroStav

Nenašli jste konkrétní typ školení, službu nebo řešení určitého problému? Neváhejte nás kontaktovat pomocí poptávkového formuláře a připravíme Vám nabídku dle Vašich požadavků… „VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE NÁS POSUNUJE DOPŘEDU“

Kontakt

EQ Servis s.r.o.
společnost s ručením omezeným

Na Kopečku 500/3,
669 02 Znojmo

27666140
DIČ
CZ27666140
Číslo účtu:
2000347230/2010 (Fio banka)


ISO 9001 ISO 14001
LEGISLATIVA OHSAS 18001
KOORDINÁTOR BOZP EIA ŠKOLENÍ
PODNIKOVÁ EKOLOGIE QMS
AUDITY EMS BOZP
Mgr. Zdeňka Achrerová Hybšová
jednatelka, odborný poradce
00420 / 777 169 166
hybsova@eqservis.cz
Ing. Ondřej Lazárek
odborný poradce
00420 / 774 423 766
lazarek@eqservis.cz
Ing. Ivar Achrer
auditor a koordinátor BOZP
00420 / 776 046 469
achrer@eqservis.cz
Alena Šálková
asistentka