LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v praxi se zaměřením na aktuální změny

S OHLEDEM NA PŘETRVÁVAJÍCÍ EPIDEMIOLOGICKOU SITUACI BYL LISTOPADOVÝ TERMÍN ŠKOLENÍ V ROCE 2020 ZRUŠEN. NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE PŘEDBĚŽNĚ NA JAŘE 2021.

Kurz je určen pro podnikové ekology, manažery a auditory EMS a všechny, kteří potřebují znát povinnosti vyplývající z české legislativy v technické ochraně životního prostředí.

Náš intenzivní kurz je vhodný pro zaměstnance podniků ze všech oborů (zejména strojírenství, stavebnictví, chemický průmysl, potravinářský průmysl, zemědělství), kteří potřebují k výkonu své práce znalost legislativy ochrany životního prostředí a její praktické naplňování.

Kurz je členěn dle oborů na jednotlivé oblasti (přednášky - odpady, vody, ovzduší, nakládání s chemickými látkami a další související předpisy). Každá přednáška bude obsahovat výklad základních povinností vyplývajících z dané legislativy, ukázky vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí a samozřejmostí je i prostor pro diskusi účastníků kurzu, kde budou zodpovězeny dotazy účastníků zaslané předem nebo položené během přednášek. Kurz je veden interaktivní formou. Přednášet budou zkušení pracovníci a specialisté v daných oborech.

Kurz
9 801 Kč s DPH
Není naplánován žádný termín.

Specifikace

Obsah

Orientační členění přednášek intenzivního kurzu:

1. den (úterý)

09,00 Příjezd, prezence

09,30 Zahájení kurzu, představení, organizační záležitosti

10,00 Úvod do legislativy ŽP se zaměřením na novinky (IRZ, ISPOP, ekologická újma, ochrana přírody, EIA a další)

13,00 Ovzduší (povinnosti z legislativy, souvislosti s dalšími právními předpisy, kategorizace zdrojů, povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, souhrnná provozní evidence, emise těkavých látek, poplatky a hlášení)

18,00 Ukončení, ubytování

19,00 Večerní posezení s degustací místních vín, (sklípek/vinotéka) a drobným občerstvením.

2. den (středa)

09,00 Odpady (povinnosti z legislativy, novely zákona o odpadech, souvislosti s dalšími právními předpisy, povinnosti původců, odpadový hospodář, evidence a hlášení o odpadech, nakládání odpadem, předávání odpadů). Informace o stavu připravovaného nového zákona o odpadech a souvisejících zákonů, vč. změn a dopadů do odpadového hospodářství.

15,00 Chemické látky z pohledu uživatele chemických látek/směsí (povinnosti z legislativy, souvislosti s dalšími právními předpisy, nakládání s nebezpečnými CHLS, bezpečnostní listy, označení obalů pro vlastní potřebu, sklady CHLS, odborná způsobilost, prevence závažných havárií)

17,30 Ukončení

3. den (čtvrtek)

09,00 Ochrana vod (povinnosti z legislativy, vodní díla, povolení k nakládání s vodami, nakládání se závadnými látkami, provozní řády, povinná hlášení v oblasti vod, povodňové plány, havarijní plány, vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace), informace o projednávané novele zákona o vodách

14,00 Vyhodnocení kurzu, předání osvědčení o absolvování

14,30 Ukončení celého kurzu

V navrženém časovém harmonogramu přednášek je vždy počítáno s přestávkou na oběd (cca 12,00 -13,00) a s krátkými přestávkami na oddech v místě.

Členění přednášek je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo změny.

Organizační informace

Před začátkem kurzu nám v případě zájmu zašlete dotazy, které budou předány jednotlivým přednášejícím, aby se v případě specifických dotazů mohli připravit.

Počet míst na kurzu je omezen, proto neváhejte s přihlášením. Po naplnění kurzu, bude v případě zájmu vypsán další termín.

Účastníci kurzu na jeho závěr obdrží potvrzení o účasti s konkrétním počtem hodin přednášek.

Cena intenzivního kurzu zahrnuje účast na intenzivním kurzu, manuály, materiály v elektronické verzi (vzory evidencí, hlášení, metodické pokyny, vzorové dokumenty a šablony, prezentace k jednotlivým přednáškám), které budou účastníkům kurzu předány na konci kurzu a obědy, občerstvení během přednášek a dále večerní posezení ve sklípku (vinotéce) s degustací a drobným občerstvením. Cena nezahrnuje ubytování (to si zajišťuje a hradí každý sám).

Cena: 8 100 Kč + DPH (celková cena s DPH: 9 801 Kč)

Kurz bude probíhat v salónku hotelu Bermuda, Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo (https://hotelbermuda.cz/cs/). Situační plánek, popř. popis cesty Vám zašleme po Vašem přihlášení na kurz. Pro účastníky intenzivního kurzu není zajištěno ubytování. Ubytování si musí každý účastník zajistit sám, např. přímo v Hotelu Bermuda (na info@hotelbermuda.cz nebo na telefonu +420 515 223 869.). Cena za ubytování činí v jednolůžkovém pokoji 790 Kč za noc, ve dvoulůžkovém pokoji pro 2 osoby 1390 Kč). Cena zahrnuje snídani a parkování u hotelu. Ubytování je možné si zajistit i v jiném ubytovacím zařízení přímo ve Znojmě. V případě zájmu Vám po zaslání závazné přihlášky zašleme kontakty na jiné ubytování v blízkosti místa konání kurzu.

Na seminář je možné se přihlásit pomocí elektronického formuláře uvedeného níže. Před objednávkou je nutné se nejdříve zaregistrovat / přihlásit do systému (na horní liště vpravo).

Po přihlášení na kurz vám bude automaticky v elektronické podobě vystavena faktura. Fakturu následně najdete ve svém účtu na našich webových stránkách. Platbu provádějte tak, aby bylo kursovné nejpozději 20.11.2020 na našem účtu.

Garant kurzu:

Znojmo: Ing. Ondřej Lazárek, tel: 774423766, e-mail: lazarek@eqservis.cz - rád vám zodpovím případné dotazy

Na Vaši účast se za organizátory intenzivního kurzu těší Lenka Čtvrtníková, Ondřej Lazárek, Jan Rutrle a Zdeňka Hybšová.

Termíny

Nejprve se prosím přihlašte nebo zaregistrujte, děkujeme.

Reference

Skanska
České dráhy
Strabag
Prima Strakonice
MetroStav

Nenašli jste konkrétní typ školení, službu nebo řešení určitého problému? Neváhejte nás kontaktovat pomocí poptávkového formuláře a připravíme Vám nabídku dle Vašich požadavků… „VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE NÁS POSUNUJE DOPŘEDU“

Kontakt

EQ Servis s.r.o.
společnost s ručením omezeným

Na Kopečku 500/3,
669 02 Znojmo

27666140
DIČ
CZ27666140
Číslo účtu:
2000347230/2010 (Fio banka)


ISO 9001 ISO 14001
LEGISLATIVA OHSAS 18001
KOORDINÁTOR BOZP EIA ŠKOLENÍ
PODNIKOVÁ EKOLOGIE QMS
AUDITY EMS BOZP
Mgr. Zdeňka Achrerová Hybšová
jednatelka, odborný poradce
00420 / 777 169 166
hybsova@eqservis.cz
Ing. Ondřej Lazárek
odborný poradce
00420 / 774 423 766
lazarek@eqservis.cz
Ing. Ivar Achrer
auditor a koordinátor BOZP
00420 / 776 046 469
achrer@eqservis.cz
Alena Šálková
asistentka