LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v praxi se zaměřením na aktuální změny

Kurz je určen pro podnikové ekology, manažery a auditory EMS a všechny, kteří potřebují znát povinnosti vyplývající z české legislativy v technické ochraně životního prostředí.

Náš intenzivní kurz je vhodný pro zaměstnance podniků ze všech oborů (zejména strojírenství, stavebnictví, chemický průmysl, potravinářský průmysl, zemědělství), kteří potřebují k výkonu své práce znalost legislativy ochrany životního prostředí a její praktické naplňování.

Kurz je členěn dle oborů na jednotlivé oblasti (přednášky - odpady, vody, ovzduší, nakládání s chemickými látkami a další související předpisy). Každá přednáška bude obsahovat výklad základních povinností vyplývajících z dané legislativy, ukázky vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí a samozřejmostí je i prostor pro diskusi účastníků kurzu, kde budou zodpovězeny dotazy účastníků zaslané předem nebo položené během přednášek. Kurz je veden interaktivní formou. Přednášet budou zkušení pracovníci a specialisté v daných oborech.

Kurz
11 374 Kč s DPH
1 uskutečněný termín z 1

Specifikace

Obsah

Orientační členění přednášek intenzivního kurzu:

1. den (úterý)

09,00 Příjezd, prezence

09,30 Zahájení kurzu, představení, organizační záležitosti

10,00 Úvod do legislativy ŽP se zaměřením na aktuální změny (IRZ, ISPOP, ekologická újma, ochrana přírody, EIA a další)

13,00 Odpady (povinnosti zákona o odpadech a prováděcích vyhlášek, souvislosti s dalšími právními předpisy, povinnosti původců, třídění a kategorizace odpadů, evidence a hlášení o odpadech, nakládání s odpadem, předávání odpadů).

18,00 Ukončení, ubytování

19,00 Večerní posezení s degustací místních vín, (sklípek/vinotéka) a drobným občerstvením.

2. den (středa)

09,00 Ovzduší (povinnosti z legislativy, souvislosti s dalšími právními předpisy, kategorizace zdrojů, povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, souhrnná provozní evidence, emise těkavých látek, poplatky a hlášení)

15,00 Chemické látky z pohledu uživatele chemických látek/směsí (povinnosti z legislativy, souvislosti s dalšími právními předpisy, nakládání s nebezpečnými CHLS, bezpečnostní listy, označení obalů pro vlastní potřebu, sklady CHLS, odborná způsobilost, prevence závažných havárií)

17,30 Ukončení

3. den (čtvrtek)

09,00 Ochrana vod (povinnosti z legislativy, vodní díla, povolení k nakládání s vodami, nakládání se závadnými látkami, provozní řády, povinná hlášení v oblasti vod, povodňové plány, havarijní plány, vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace)

14,00 Vyhodnocení kurzu, předání osvědčení o absolvování

14,30 Ukončení celého kurzu

V navrženém časovém harmonogramu přednášek je vždy počítáno s přestávkou na oběd (cca 12,00 -13,00) a s krátkými přestávkami na oddech v místě.

Členění přednášek je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo změny.

Organizační informace

Před začátkem kurzu nám v případě zájmu zašlete dotazy, které budou předány jednotlivým přednášejícím, aby se v případě specifických dotazů mohli připravit.

Počet míst na kurzu je omezen, proto neváhejte s přihlášením. Po naplnění kurzu, bude v případě zájmu vypsán další termín.

Účastníci kurzu na jeho závěr obdrží potvrzení o účasti s konkrétním počtem hodin přednášek.

Cena intenzivního kurzu zahrnuje účast na intenzivním kurzu, manuály, materiály v elektronické verzi (vzory evidencí, hlášení, metodické pokyny, vzorové dokumenty a šablony, prezentace k jednotlivým přednáškám), které budou účastníkům kurzu předány na konci kurzu a obědy, občerstvení během přednášek a dále večerní posezení ve sklípku (vinotéce) s degustací a drobným občerstvením. Cena nezahrnuje ubytování (to si zajišťuje a hradí každý sám).

Cena: 9 400 Kč + DPH (celková cena s DPH: 11 374 Kč)

Kurz bude probíhat v salónku hotelu Happy Star, Znojemská 111, 669 02 Znojmo-Hnanice (www.hotelhappystar.cz). Situační plánek, popř. popis cesty Vám zašleme po Vašem přihlášení na kurz. Pro účastníky intenzivního kurzu není zajištěno ubytování. Ubytování si musí každý účastník zajistit sám, např. přímo v Hotelu Happy Star (tel: 515 210 360, recepce@hotelhappystar.cz), vč. volného využití krytého bazénu, vířivky, parní kabiny a fitness centra, parkování. Za zvýhodněnou cenu je třeba si pokoje zarezervovat předem. Ubytování je možné si zajistit i v jiném ubytovacím zařízení přímo ve Znojmě, nebo ve Znojmě - Hnanicích.

Na seminář je možné se přihlásit pomocí elektronického formuláře uvedeného níže. Před objednávkou je nutné se nejdříve zaregistrovat / přihlásit do systému (na horní liště vpravo).

Po přihlášení na kurz vám bude automaticky v elektronické podobě vystavena faktura. Fakturu následně najdete ve svém účtu na našich webových stránkách. Platbu provádějte tak, aby bylo kursovné nejpozději 20.10.2023 na našem účtu.

Garant kurzu:

Jan Rutrle (tel: +420 608 879 563, e-mail: rutrle@ekobest.cz ) – veškeré dotazy Vám rád zodpoví

Na Vaši účast se za organizátory intenzivního kurzu těší Lenka Čtvrtníková, Ondřej Lazárek a Jan Rutrle.

Termíny

Nejprve se prosím přihlašte nebo zaregistrujte, děkujeme.
Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.
Datum konání Město Místo konání Volná místa  
24. - 26.10.2023 09:00-18:00
1 rok zpátky
Znojmo-HnaniceHotel Happy Star, Znojemská 111, 669 02 Znojmo-Hnanice2

Reference

Skanska
České dráhy
Strabag
Prima Strakonice
MetroStav

Nenašli jste konkrétní typ školení, službu nebo řešení určitého problému? Neváhejte nás kontaktovat pomocí poptávkového formuláře a připravíme Vám nabídku dle Vašich požadavků… „VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE NÁS POSUNUJE DOPŘEDU“

Kontakt

EQ Servis s.r.o.
společnost s ručením omezeným

Na Kopečku 500/3,
669 02 Znojmo

27666140
DIČ
CZ27666140
Číslo účtu:
2000347230/2010 (Fio banka)


ISO 9001 ISO 14001
LEGISLATIVA OHSAS 18001
KOORDINÁTOR BOZP EIA ŠKOLENÍ
PODNIKOVÁ EKOLOGIE QMS
AUDITY EMS BOZP
Mgr. Zdeňka Achrerová Hybšová
jednatelka, odborný poradce
00420 / 777 169 166
hybsova@eqservis.cz
Ing. Ondřej Lazárek
odborný poradce
00420 / 774 423 766
lazarek@eqservis.cz
Ing. Ivar Achrer
auditor a koordinátor BOZP
00420 / 776 046 469
achrer@eqservis.cz
Alena Šálková
asistentka