EIA / SEA

Provádíme:

U záměrů uvedených v zákoně 100/2001 Sb. (příloha 1) musí být před jejich realizací provedeno vyhodnocení jejich vlivů na životní prostředí. Pro vámi plánované stavby a technologie nebo jejich změny zpracujeme oznámení nebo dokumentaci požadované tímto zákonem.

Nové územní plány a změny územních plánů, v případě že vymezují plochy pro realizaci záměrů, které vyžadují posuzování vlivů na životní prostředí, musí být posouzeny v rámci procesu SEA. Zpracováváme posouzení vlivů územních plánů na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona (183/2006 Sb.) a to včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Pro posuzování vlivů na životní prostředí disponujeme příslušnou autorizací Ministerstva životního prostředí.

V případě potřeby pro vás zajistíme i zpracování posudků a studií nezbytných k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Reference

Skanska
České dráhy
Strabag
Prima Strakonice
MetroStav

Nenašli jste konkrétní typ školení, službu nebo řešení určitého problému? Neváhejte nás kontaktovat pomocí poptávkového formuláře a připravíme Vám nabídku dle Vašich požadavků… „VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE NÁS POSUNUJE DOPŘEDU“

Kontakt

EQ Servis s.r.o.
společnost s ručením omezeným

Na Kopečku 500/3,
669 02 Znojmo

27666140
DIČ
CZ27666140
Číslo účtu:
2000347230/2010 (Fio banka)


ISO 9001 ISO 14001
LEGISLATIVA OHSAS 18001
KOORDINÁTOR BOZP EIA ŠKOLENÍ
PODNIKOVÁ EKOLOGIE QMS
AUDITY EMS BOZP
Mgr. Zdeňka Achrerová Hybšová
jednatelka, odborný poradce
00420 / 777 169 166
hybsova@eqservis.cz
Ing. Ondřej Lazárek
odborný poradce
00420 / 774 423 766
lazarek@eqservis.cz
Ing. Ivar Achrer
auditor a koordinátor BOZP
00420 / 776 046 469
achrer@eqservis.cz
Alena Šálková
asistentka