Mobilní aplikace EQ Audit

Cílem aplikace EQ Audit je usnadnit provádění systémových a legislativních auditů. EQ Audit vám umožní splnit požadavky na auditování stanovené normami pro systémy řízení. Aplikace aktuálně umožňuje provedení auditů v následujících oblastech:

  • ČSN EN ISO 9001:2015
  • ČSN EN ISO 14001:2015
  • ČSN OHSAS 18001:2008
  • legislativa ochrany životního prostředí*
  • legislativa BOZP a PO*

V rámci jednoho auditu je možné prověřit všechny výše uvedené oblasti nebo pouze oblasti libovolně navolené. Jednotlivé oblasti jsou dále děleny do podoblastí, z nichž si volíte pouze ty, které se auditovaného subjektu týkají. V každé podoblasti jsou pak nadefinovány otázky vážící se k požadavkům stanoveným normou nebo právním předpisem. Otázky jsou opatřeny nápovědou a v případě legislativních požadavků i aktuálním zněním legislativy, v níž je daný požadavek uveden.

Jednotlivé otázky je možné v aplikaci označit jako Shoda, Příležitost pro zlepšení, Dílčí nedostatek, Neshoda, případně Není uplatnitelné. K jednotlivým otázkám (požadavkům) je možné zapisovat nebo nahrávat hodnotící komentáře nebo přidávat fotografie uložené v zařízení nebo pomocí zařízení během auditu pořízené.

Aplikace EQ Audit umožňuje provádět audit v neomezeném množství organizací. Data z auditu zůstávají uložena pouze v zařízení, kde je aplikace nainstalována.

Výstupem z ukončeného auditu je přehledná Zpráva z auditu, která je po připojení zařízení k internetu odeslána na e-mailové adresy zadané do aplikace a to ve formátu pdf (ukázka zprávy1, ukázka pokračování).

Hodnotící otázky jsou v aplikaci průběžně aktualizovány podle měnící se legislativy a měnících se norem.

Aplikace EQ Audit je dostupná pro zařízení MAC a to výhradně pro iPhone a iPad. Jedna licence umožňuje instalaci aplikace na dvě libovolná zařízení. Aplikace je mezi zařízeními přenosná.

Aplikaci je možné stáhnout z App Store. Aplikaci je možné začít využívat až po zakoupení licence (platná na 2 zařízení po dobu 1 roku od zakoupení, tedy 12 měsíců). Roční licence pro 2 mobilní zařízení stojí 7.260,- Kč vč. DPH, prodloužení platné licence stojí 3.025,- Kč vč. DPH.

Předností aplikace EQ Audit je, že se snadno ovládá. K rozpracovanému auditu je možné se kdykoli vrátit. Aplikaci máte v zařízení iPhone nebo iPad vždy po ruce a není tak při pořizování důkazů z auditu omezena vaše mobilita. Strukturování auditu do oblastí a hodnotících otázek zajišťuje přehlednou orientaci. Jednoduché otázky opatřené nápovědou umožnují snadné vyhodnocení shody s příslušným požadavkem a pomáhají vám při auditování nezapomenout na nic podstatného.

__________
*Legislativa ochrany ŽP zahrnuje následující oblasti: ochrana vod, ochrana ovzduší (včetně provozování zařízení s regulovanými látkami a F-plyny), nakládání s odpady, nakládání s nebezpečnými (chemickými) látkami a směsmi z pohledu konečných uživatelů, ekologická újma, integrovaný registr znečišťování (IRZ), integrovaná prevence, ochrana přírody a krajiny, energetika (kontroly kotlů a klimatizací, energetické audity a průkazy)
*Legislativa BOZP a PO zahrnuje následující oblasti: BOZP základní, požární ochrana základní, stroje a technické zařízení vč. vyhrazených. Uvedené oblasti mohou být podle přání zákazníků dále rozšiřovány.


FAQ - Často kladené otázky

Funguje aplikace i na PC nebo notebooku?

Aplikace je vyvinuta pouze pro zařízení iPhon a iPad, kvůli zajištění mobility při auditu.

Až vyjde nová norma OHSAS 18001, budu si muset koupit novou aplikaci?

Nikoli. Aplikace je průběžně aktualizována a až vyjde nová norma, budou její požadavky do aplikace doplněny. Postačí pokud budete mít předplacenu aktualizaci aplikace a stáhnete si její aktuální verzi.

Bude vytvořena aplikace i pro systémy android?

Aplikace je aktuálně dostupná pouze pro iOS. Verze pro systém android je v současnosti vyvíjena. V případě zájmu nás kontaktujte a my vás budeme o jejím uvedení na trh informovat.

Může jeden audit pomocí aplikace provádět více auditorů?

Jeden audit může provádět i více auditorů. Je však potřeba, aby údaje zaznamenávali pouze do jednoho zařízení (data z více zařízení není možné následně sloučit). Tuto situaci je možné řešit také tak, že každý auditor provádí záznamy do svého zařízení, kde hodnotí pouze vybrané oblasti/podooblasti a z auditu pak vznikne více zpráv.

Budu mít přístup k aplikaci, když si koupím nový mobil/tablet?

Aplikaci je možné mít nainstalovanou naráz pouze na dvou zařízeních (iPhone/iPad). Pokud si koupíte nové zařízení nebo jej ztratíte, provedeme na vaši žádost zamezení přístupu k aplikaci na starém zařízení a vy si aplikaci budete moci instalovat do nového zařízení. Nezapomeňte ale, že v tomto případě nebudete mít v novém zařízení přístup k údajům z již provedeným auditům.

Umožňuje aplikace vytvořit zprávu z auditu?

Ano aplikace po ukončení auditu umožňuje odeslání zprávy z auditu na předem definované e-mailové adresy. Zpráva z auditu je převedena do formátu pdf. (Pro otevření zprávy na PC je nutné mít nainstalovaný program AdobeReader.) Zpráva obsahuje všechny potřebné údaje o auditu včetně otázek, které byly v průběhu auditu hodnoceny. Vypořádání definovaných neshod je možné provést do vytištěné zprávy ručně nebo dodatečně přímo v aplikaci.

Co když mezi definovanými otázkami nejsou zapracovány oblasti, které potřebuji auditovat?

Výčet zahrnutých oblastí a podoblastí je uveden v popisu aplikace. Pokud zde nenaleznete oblasti, které potřebujete auditovat, tak se na nás obraťte a my se pokusíme příslušnou oblast doplnit.

Umožňuje aplikace provedení jednoho auditu ve více provozovnách nebo lokalitách?

Ano, u každého auditu si nadefinujete lokality, v nichž bude audit proveden. Hodnotící otázky se vám poté zobrazí pro každou lokalitu zvlášť.

Může audit s touto aplikací provádět kdokoli?

I když aplikace obsahuje co nejjednodušší otázky a návody, je potřeba, aby osoba provádějící audit měla znalosti o auditování a také znalosti příslušného oboru a legislativy. (Kvalifikační předpoklady auditorů si stanovuje každá organizace sama.)

Je aplikace určena jen pro interní audity?

Aplikaci je možné použít pro provedení interního i externího auditu.

Jak je zaručeno, že hodnotící otázky uvedené v aplikaci jsou aktuální, když se legislativa neustále mění?

Aplikace EQ Audit je průběžně aktualizována. O případných změnách jste informování přímo na zařízení, kde máte aplikaci nainstalovanou. Aktualizaci si můžete ověřit na hlavní stránce aplikace v nabídce na horní liště vpravo. (K zajištění přístupu k aktuálnímu znění otázek je nutné mít předplacenou aktualizaci aplikace.)

Mohu při opakovaném auditu využít data z předchozího auditu?

Pokud se jedná o audit ve stejné organizaci tak ano. Stačí dlouze ťuknout na audit, který chcete zkopírovat a zadat duplikovat audit. Pak už je potřeba jen přepsat údaje, které se změnily.

Musím zadávat odpovědi na všechny otázky, které jsou v aplikaci uvedené?

Nikoli. V předmětu auditu zaškrtnete oblasti, které budete chtít auditovat a dále vybíráte pouze podoblasti, které se týkají auditovaného subjektu a v nich zadáváte odpovědi na uvedené otázky. Otázky, které se subjektu netýkají, označíte jako „Není uplatnitelné“.

Proč se mi u provedeného audit objevuje „neuzavřen“?

Audity, u kterých byla určena neshoda, se nachází ve stavu „neuzavřen“ až do doby, kdy doplněny údaje o jejím vypořádání. Označení „neuzavřen“ vás upozorňuje, že je potřeba v auditu ještě něco doplnit.


Nenašli jste odpověď na vaši otázku, napište nám.


Reference

Skanska
České dráhy
Strabag
Prima Strakonice
MetroStav

Nenašli jste konkrétní typ školení, službu nebo řešení určitého problému? Neváhejte nás kontaktovat pomocí poptávkového formuláře a připravíme Vám nabídku dle Vašich požadavků… „VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE NÁS POSUNUJE DOPŘEDU“

Kontakt

EQ Servis s.r.o.
společnost s ručením omezeným

Na Kopečku 500/3,
669 02 Znojmo

27666140
DIČ
CZ27666140
Číslo účtu:
2000347230/2010 (Fio banka)


ISO 9001 ISO 14001
LEGISLATIVA OHSAS 18001
KOORDINÁTOR BOZP EIA ŠKOLENÍ
PODNIKOVÁ EKOLOGIE QMS
AUDITY EMS BOZP
Mgr. Zdeňka Achrerová Hybšová
jednatelka, odborný poradce
00420 / 777 169 166
hybsova@eqservis.cz
Ing. Ondřej Lazárek
odborný poradce
00420 / 774 423 766
lazarek@eqservis.cz
Ing. Ivar Achrer
auditor a koordinátor BOZP
00420 / 776 046 469
achrer@eqservis.cz
Alena Šálková
asistentka