LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v praxi se zaměřením na aktuální změny

Kurz je určen pro podnikové ekology, manažery a auditory EMS a všechny, kteří potřebují znát povinnosti vyplývající z české legislativy v technické ochraně životního prostředí.

Náš intenzivní kurz je vhodný pro zaměstnance podniků ze všech oborů (zejména strojírenství, stavebnictví, chemický průmysl, potravinářský průmysl, zemědělství), kteří potřebují k výkonu své práce znalost legislativy ochrany životního prostředí a její praktické naplňování.

Kurz je členěn dle oborů na jednotlivé oblasti (přednášky - odpady, vody, ovzduší, nakládání s chemickými látkami a další související předpisy). Každá přednáška bude obsahovat výklad základních povinností vyplývajících z dané legislativy, ukázky vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí a samozřejmostí je i prostor pro diskusi účastníků kurzu, kde budou zodpovězeny dotazy účastníků zaslané předem nebo položené během přednášek. Kurz je veden interaktivní formou. Přednášet budou zkušení pracovníci a specialisté v daných oborech.

Kurz
10 769 Kč s DPH
1 uskutečněný termín z 1

Specifikace

Obsah

Orientační členění přednášek intenzivního kurzu:

1. den (úterý)

09,00 Příjezd, prezence

09,30 Zahájení kurzu, představení, organizační záležitosti

10,00 Úvod do legislativy ŽP se zaměřením na novinky (IRZ, ISPOP, ekologická újma, ochrana přírody, EIA a další)

13,00 Odpady (povinnosti nového zákona o odpadech a prováděcích vyhlášek, souvislosti s dalšími právními předpisy, povinnosti původců, třídění a kategorizace odpadů, evidence a hlášení o odpadech, nakládání odpadem, předávání odpadů). S důrazem na nové změny oproti předchozí právní úpravě)

18,00 Ukončení

19,00 Večerní posezení s občerstvením.

2. den (středa)

09,00 Ochrana vod (povinnosti z legislativy, vodní díla, povolení k nakládání s vodami, nakládání se závadnými látkami, provozní řády, povinná hlášení v oblasti vod, povodňové plány, havarijní plány, vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace, aktuální změny vyplývající z novely zákona o vodách)

15,00 Chemické látky z pohledu uživatele chemických látek/směsí (povinnosti z legislativy, souvislosti s dalšími právními předpisy, nakládání s nebezpečnými CHLS, bezpečnostní listy, označení obalů pro vlastní potřebu, sklady CHLS, odborná způsobilost, prevence závažných havárií)

17,30 Ukončení

3. den (čtvrtek)

09,00 Ovzduší (povinnosti z legislativy, souvislosti s dalšími právními předpisy, kategorizace zdrojů, povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, souhrnná provozní evidence, emise těkavých látek, poplatky a hlášení)

14,00 Vyhodnocení kurzu, předání osvědčení o absolvování

14,30 Ukončení celého kurzu

V navrženém časovém harmonogramu přednášek je vždy počítáno s přestávkou na oběd (cca 12,00 -13,00) a s krátkými přestávkami na oddech v místě.

Členění přednášek je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo změny.

Organizační informace

Před začátkem kurzu nám v případě zájmu zašlete dotazy, které budou předány jednotlivým přednášejícím, aby se v případě specifických dotazů mohli připravit.

Počet míst na kurzu je omezen, proto neváhejte s přihlášením. Po naplnění kurzu, bude v případě zájmu vypsán další termín.

Účastníci kurzu na jeho závěr obdrží potvrzení o účasti s konkrétním počtem hodin přednášek.

Cena intenzivního kurzu zahrnuje účast na intenzivním kurzu, manuály, materiály v elektronické verzi (vzory evidencí, hlášení, metodické pokyny, vzorové dokumenty a šablony, prezentace k jednotlivým přednáškám), které budou účastníkům kurzu předány na konci kurzu a obědy, občerstvení během přednášek a dále večerní posezení s občerstvením. Cena nezahrnuje ubytování (to si zajišťuje a hradí každý sám).

Cena: 8 900 Kč + DPH

Kurz se bude konat v salónku Penzionu Za Vodou, Poděbradova 2014, Dvůr Králové nad Labem (www.penzionzavodou.cz). Situační plánek, popř. popis cesty Vám zašleme na vyžádání. Případně si ho lze stáhnout přímo na www stránkách penzionu. Pro účastníky intenzivního kurzu není zajištěno ubytování. Ubytování si musí každý účastník zajistit sám, např. přímo v Penzionu Za Vodou (tel: 499 620 904, recepce@penzionzavodou.cz) nebo v jiném ubytovacím zařízení ve Dvoře Králové nad Labem. V případě zájmu Vám po zaslání závazné přihlášky zašleme kontakty na jiné ubytování v blízkosti místa konání kurzu.

Na seminář je možné se přihlásit pomocí elektronického formuláře uvedeného níže. Před objednávkou je nutné se nejdříve zaregistrovat / přihlásit do systému (na horní liště vpravo).

Po přihlášení na kurz vám bude automaticky v elektronické podobě vystavena faktura. Fakturu následně najdete ve svém účtu na našich webových stránkách. Platbu provádějte tak, aby bylo kursovné nejpozději 18.10.2022 na našem účtu.

Garant kurzu:

Jan Rutrle, tel: 608 879 563, e-mail: rutrle@ekobest.cz

Na Vaši účast se za organizátory intenzivního kurzu těší Lenka Čtvrtníková, Ondřej Lazárek, Jan Rutrle.

Termíny

Nejprve se prosím přihlašte nebo zaregistrujte, děkujeme.
Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.
Datum konání Město Místo konání Volná místa  
18. - 20.10.2022 09:00-18:00
2 roky zpátky
Dvůr Králové nad LabemPenzionu Za Vodou, Poděbradova 20149

Reference

Skanska
České dráhy
Strabag
Prima Strakonice
MetroStav

Nenašli jste konkrétní typ školení, službu nebo řešení určitého problému? Neváhejte nás kontaktovat pomocí poptávkového formuláře a připravíme Vám nabídku dle Vašich požadavků… „VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE NÁS POSUNUJE DOPŘEDU“

Kontakt

EQ Servis s.r.o.
společnost s ručením omezeným

Na Kopečku 500/3,
669 02 Znojmo

27666140
DIČ
CZ27666140
Číslo účtu:
2000347230/2010 (Fio banka)


ISO 9001 ISO 14001
LEGISLATIVA OHSAS 18001
KOORDINÁTOR BOZP EIA ŠKOLENÍ
PODNIKOVÁ EKOLOGIE QMS
AUDITY EMS BOZP
Mgr. Zdeňka Achrerová Hybšová
jednatelka, odborný poradce
00420 / 777 169 166
hybsova@eqservis.cz
Ing. Ondřej Lazárek
odborný poradce
00420 / 774 423 766
lazarek@eqservis.cz
Ing. Ivar Achrer
auditor a koordinátor BOZP
00420 / 776 046 469
achrer@eqservis.cz
Alena Šálková
asistentka